• Charikot, Dolakha, Nepal

  • Telephone : +977-49 421240

  • Pan : 301892311

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

 

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

मानव अधिकार सचेतन तथा विकास केन्द्र (हुराडेक) नेपाल दोलखाले यूरोपियन यूनियनको आर्थिक सहयोगमा संयुक्त राष्ट्रसंघिय विकास कार्यक्रम UNDP ‘नेपालको शहरी क्षेत्रको बहुप्रकोप जोखिमको  न्युनीकरण तथा आकस्मिक प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि परियोजना   disaster risks and enhancing emergency response capacities in multi hazard risk prone urban areas of Nepal 

   सञ्चालन गर्न लागिरहेको छ । भिमेश्वर नगरपालिकाका वडा नं. ३ र वडा नं. ६ मा सञ्चालन गरिने सो परियोजनाको लागि कम्तिमा १५ महिनाका लागि तपशिलमा उल्लेखित कर्मचारीहरु आवश्यक भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन भित्र कार्यालय समयमा आइपुग्ने गरि दरखास्त आव्हान गरिन्छ । 

ज्ञ। विज्ञापन प्रकाशित मित : २०७६/०९/१८ गते

द्द। दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति : २०७६/०९/४ गते बेलुकी ४ बजे सम्म 

घ। दरखास्त बुझाउने कार्यालय : हुराडेक नेपालको कार्यालय, चरिघ्याङरोड, चरिकोट, दोलखा  

द्ध। परिक्षाको किसिम: लिखित, अन्तरवार्ता र आवश्यकता अनुसार प्रयोगात्मक अभ्यास समेत 

छ। परिक्षा मिति, समय र स्थान : पछि तय गरिने छ । 

नोट :

क. हस्तलिखित आवेदनका साथै साथै आफ्नो वैयक्तिक विवरण  (Curriculum Vitae), शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि, अनुभवको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि र एक प्रति उमेदवारको फोटो संलग्न हुनुपर्नेछ ।

ख. परिक्षा दिने उमेदवारहरुले आवेदनका साथ पेश गरेको प्रमाण–पत्रको सक्कलै प्रति साथमा लिई आउनु पर्नेछ ।

ग . आबेदकले यस संस्थाको इमेल ठेगाना huradec@live.com मार्फत पनि आवेदन पेश गर्न सक्ने छन् ।

घ. छनौट सुचिमा पर्न सफल आवेदकहरुलाई मात्र परिक्षामा सहभागी गराईने छ । 

विस्तृत जानकारीको लागि फेसबुक पेज https://www.facebook.com/huradec/  हेुर्न होला 


Our Partners